menu
nagłówek | header | image

Opłaty

Uwaga! Warunki uczestnictwa w Konferencji

 • Zgłoszenie woli udziału przez zakładkę Rejestracja
 • Dokonanie wpłaty maksymalnie do dnia 10 września 2024.
  O wysokości wpłaty decyduje termin dokonania płatności a nie data rejestracji.
 • Płatność przelewem na miejscu - 500 PLN.
do 14.02.2024 od 15.02.2024 od 01.04.2024
Uczestnik 250 PLN 300 PLN 400 PLN
Słuchacz Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy 50 PLN 50 PLN 200 PLN
Student UMP 30 PLN 30 PLN 100 PLN

Wpłaty indywidualne należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, estetyka2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona do 08.09.2023 pozwala na pełny zwrot opłaty.
 • Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą wiązały się ze zwrotem opłaty.
 • Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

Faktury:

 • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.
 • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
 • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
 • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
 • Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2024-02-22